Studier åpne for inklusjon (side under konstruksjon)

Alle studier ved seksjonen som er åpne for inklusjon er tilgjengelige i underfanene med informasjon rettet mot helsepersonell. 

Dersom du ønsker å ta kontakt ang. en av studiene kan du følge linken til helseforetakets side for å se aktuell kontaktinformasjon.