Basketstudier - Multiple diagnoser

IMPRESS_NORWAY

A multi-cohort phase 2 treatment clinical study investigating efficacy of approved drugs outside indication in patients with advanced cancer

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MCLA-128-CL01

Immunterapi med dendrittceller mot kreftstamceller i glioblastom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAVIGATE

En fase 2 “basketstudie” med den orale TRK-hemmeren larotrectinib hos pasienter med NTRK-fusjonspositive tumorer

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider

V937-013

En studie med V937 i kombinasjon med pembrolizumab ved solide kreftsvulster som er avanserte eller har spredd seg.

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider