Kolorektal

ACE

Adjuvant kjemoterapi hos eldre operert for tykktarmskreft – geriatrisk vurdering og prognostiske gensignaturer

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CA209-8HW

Fase 3 studie med Nivolumab alene eller nivolumab i kombinasjon med Ipilimumab, eller cellegiftbehandling, til pasienter med kolorektal kreft med spredning og høy mikrosatelitt instabilitet (MSI-H)

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

FAKT

Fysisk aktivitet under kreftbehandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

METIMMOX

METIMMOX-studien – behandling med cellegiften FLOX og eventuelt immunterapi for pasienter med spredning av tykk- eller endetarmskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster

Linker: ClinicalTrials.goveller OUS nettsider

PROTEUS

Proteininntak hos pasienter med tykktarm/endetarms kreft eller lungekreft under førstelinjebehandling med kjemoterapi, strålebehandling eller immunterapi ved inntak av energi og proteinrik næringsdrikk i lavt volum. En randomisert kontrollert studie.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider