Henvisningsrutiner

Primærlegen eller sykehus må sende henvisning til:  

Oslo universitetssykehus 
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Feasibility forespørsler
Sendes gjerne til OUSHF PB Feasibility Cancer Research Unit hvor de vil bli besvart innen 5 virkedager.

Radiumhospitalet:

Besøks- og leveringsadresse
Ullernchausséen 70
0379 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Lokalisasjon
Kart over Radiumhospitalet
Bygg A, etasje U1

Ullevål:

Besøks- og leveringsadresse
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Lokalisasjon
Kreftsenteret, bygg 11