Ansatte

 

Seksjonsleder - Utprøvende kreftbehandling

 

Jon Amund Kyte
Seksjonsleder
Overlege, PhD
email: jonky@ous-hf.no
tlf: 22934738

Publikasjoner

   

Enhetsleder - Enhet for studieleger

Tormod Kyrre Guren
Enhetsleder 
Overlege, PhD
email: uxtour@ous-hf.no
tlf: 94 16 38 91

Publikasjoner

   

Studieleger

Andreas Hagen Røssevold
Lege
email: anharo@ous-hf.no 
tlf: 91 69 54 19

Publikasjoner

Andreas Ullern
Lege
email: andull@ous-hf.no
tlf: 94 16 45 31

 

Geir Olav Hjortland
Overlege
email: goo@ous-hf.no 
tlf: 46 83 67 95

Publikasjoner

Knut Halvor Bjøro Smeland
Overlege
email: knusme@ous-hf.no
tlf: 91 69 42 47

Publikasjoner

Marta Sølvi Nyakas
Overlege
email: marnya@ous-hf.no
tlf: 94 13 61 72

Publikasjoner

   

Enhetsleder - Enhet for studiesykepleiere 

Melanie Birte Schulz-Jaavall
Enhetsleder
email: melas@ous-hf.no
tlf: 94 17 29 71

Publikasjoner

   

Studiesykepleiere ved Radiumhospitalet

Aase Margrethe Victoria Maltau
Studiesykepleier
email: aamalt@ous-hf.no
tlf: 94 17 08 73

Tilknyttet urologi

Publikasjoner

Aina Graver
Studiesykepleier
email: uxgaph@ous-hf.no
tlf: 46 89 47 22

Tilknyttet melanom

Anita Wahlstrøm Olsen
Studiesykepleier
email: olsani@ous-hf.no
tlf: 94 86 19 52 

Tilknyttet øre-nese-hals

Anne Gina Pedersen
Studiesykepleier
email: angipe@ous-hf.no
tlf: 91 17 49 37

Tilknyttet bryst

Anne Marie Kvam
Studiesykepleier
email: uxankv@ous-hf.no
tlf: 91 15 31 44

Tilknyttet CNS

Bente Amundsen
Studiesykepleier
email: benamu@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet CNS

Cathrine Homleid Tønsager
Studiesykepleier
email: cattoe@ous-hf.no
tlf: 91 51 72 44

Tilknyttet lymfom

Charlotte Karin Noordhof
Studiesykepleier
email: chanoo@ous-hf.no
tlf: 91 17 49 37

Tilknyttet bryst

Charlotte Lirhus Bakken
Studiesykepleier
email: chabak@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet urologi

Edina Heldal
Studiesykepleier
email: edileb@ous-hf.no
tlf: 91 15 20 60

Tilknyttet lymfom

Eline Hagen Tronskar
Studiesykepleier
email: eltron@ous-hf.no
tlf: 94 82 57 03

Tilknyttet øre-nese-hals

Eline Holli Halset
Studiesykepleier
email: elhals@ous-hf.no
tlf: 91 19 25 41

Tilknyttet bryst

Publikasjoner

Ellen Støver
Studiesykepleier
email: estoev@ous-hf.no
tlf: 94 87 44 73

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Gunn-Elisabet Dahlen
Studiesykepleier
email: uxdahg@ous-hf.no
tlf: 47 60 37 43

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Hege Aker Isaksen
Studiesykepleier
email: hegis@ous-hf.no
tlf: 94 82 34 39

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Hege Brundtland Myreng
Studiesykepleier
email: hegmyr@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Ida Busterud
Studiesykepleier
email: b27519@ous-hf.no
tlf: 90 56 71 14

Tilknyttet sarkom

Ingun Flatland Sve
Studiesykepleier
email: ifv@ous-hf.no
tlf: 47 60 42 58

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Publikasjoner

Katinka Bell
Studiesykepleier
email: beq@ous-hf.no
tlf: 90 59 29 68

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Kjersti Holmsen
Studiesykepleier
email: kjeho@ous-hf.no
tlf: 47 60 41 96

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Publikasjoner

Kristin Byrkjeland Nauste
Studiesykepleier
email: kbs@ous-hf.no
tlf: 94 87 13 59

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Malin Kristina Klôtz
Studiesykepleier
email: malklo@ous-hf.no
tlf: 41 25 76 27

Tilknyttet sarkom

Marianne Johansen
Studiesykepleier
email: marij@ous-hf.no
tlf: 91 51 43 78

Tilknyttet lymfom

Marit Enoksen
Studiesykepleier
email: mek@ous-hf.no
tlf: 46 81 36 84

Tilknyttet CNS og melanom

Nicoline Marie Winge
Studiesykepleier
email: wingen@ous-hf.no
tlf: 94 82 57 03

Tilknyttet øre-nese-hals

Rakel Susanne Olsen
Studiesykepleier
email: rakols@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet lymfom

Sigrun Vold
Studiesykepleier
email: sigvol@ous-hf.no
tlf: 46 81 52 38

Tilknyttet lymfom

Stine Næss
Studiesykepleier
email: stinae@ous-hf.no
tlf: 90 85 43 81 

Tilknyttet sarkom

Publikasjoner

Stine Rudå Nygaard
Studiesykepleier
email: uxnsti@ous-hf.no
tlf: 91 15 20 60

Tilknyttet lymfom

Toril Margrethe Dal
Studiesykepleier
email: daltor@ous-hf.no
tlf: 94 80 60 51

Tilknyttet lymfom

Veronica Feilum
Studiesykepleier
email: uxfeve@ous-hf.no
tlf: 46 94 22 44

Tilknyttet bryst

   

Studiesykepleiere ved Ullevål

Alexandra Østgaard
Studiesykepleier
email: uxanul@ous-hf.no
tlf: 91 19 10 73

Tilknyttet bryst

Anette Farstad Therkildsen 
Spesialbioingeniør
email: anefar@ous-hf.no
tlf: 

 

Arletta Lucja Matusiak
Studiesykepleier
email: arlmat@ous-hf.no
tlf: 47 60 40 41

Tilknyttet lunge

Beate Nygaard-Andersen
Studiesykepleier
email: beanyg@ous-hf.no
tlf: 90 67 84 91  

 

Camilla Do
Spesialbioingeniør
email: camido@ous-hf.no
tlf: 20 02 78 18 / 47 68 37 35

 

Iris Qamar
Studiesykepleier
email: irisq@ous-hf.no
tlf:

 

Janne Cristoffersen
Studiesykepleier
email: jannec@ous-hf.no
tlf: 91 19 10 73

Tilknyttet GI

Johanne Berit S Busch
Studiesykepleier
email: uxbube@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet lunge

Kari Anne Seime 
Studiesykepleier
email: karsei@ous-hf.no
tlf: 90 67 85 42

Tilknyttet lunge

Karla Francesca Heinrich
Studiesykepleier
email: karlh@ous-hf.no
tlf: 91 52 59 72

Tilknyttet lunge

Madeleine Sørgard Skjold 
Studiesykepleier
email: madea2@ous-hf.no
tlf: 90 67 84 91

Tilknyttet seneffekter/palliasjon

Ragnhild Tvedt 
Studiesykepleier
email: uxtver@ous-hf.no
tlf: 91 17 61 06

Tilknyttet GI

Tina Traa 
Studiesykepleier
email: tinat@ous-hf.no
tlf: 90 71 27 91

Tilknyttet lunge

 

 

Enhetsleder - Forskningssekretariatet

Kirsten Thorin Hagene
Enhetsleder 
email: kihage@ous-hf.no
tlf: 99 29 32 73

Publikasjoner

   

Forskningssekretariatet

Amani Zribi
Sekretær
email: amazri@ous-hf.no
tlf: 94 17 11 87
Anita L. Iyer
Forskningskoordinator
email: anitiy@ous-hf.no
tlf: 90 84 77 91
Barbro Berggren
Forskningskoordinator
email: barbbe@ous-hf.no
tlf: 91 14 51 89
Carin Granlund
Forskningskoordinator
email: carvan@ous-hf.no
tlf: 94 16 53 28
Charlotte Nygård
Prosjektmedarbeider
email: chanyg@ous-hf.no
tlf: 94 15 24 56

Gjertrud Skorstad
Ingeniør
email: uxgjsk@ous-hf.no
tlf: 

Publikasjoner

Ismail Abdi
Forskningskoordinator
email: ismabd@ous-hf.no
tlf: 40 05 83 68
Lise Nylund Torpen
Forskningskoordinator
email: linyto@ous-hf.no
tlf: 90 86 45 81
Mette Norderhaug Hallén
Forskningskoordinator
email: menhal@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 59
Sandra Pilar Henriksen
Forskningskoordinator
email: sanhen@ous-hf.no
tlf: 23 02 78 42 / 98 09 06 11
Solveig Bringsli
Forskningskoordinator
email: solbri@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 19
Turid Kolbjørnsgard
Forskningskoordinator
email: uxkotu@ous-hf.no
tlf: 23 02 78 53

 

 

Oppdatert 3 oktober 2022