Clinical Trial Office

Clinical Trial Office (CTO) er et kompetansesenteret ved seksjonen som er tilgjenglig for prosjektleder ved akademiske multisenterstudier.

CTO består av et utvalg av spesialiserte roller fra seksjonens tre enheter som har til hensikt å være en støttefunksjon for prosjektleder og ansvarlige forskningskoordinator, hovedsakelig i oppstartsfasen, men også gjennom studiens forløp.

CTO kan blant annet bistå med: 

  • Utarbeidelse av protokoll
  • Budsjettering
  • Regulatorisk støtte
  • Sikkerhetsrapportering
  • Legemiddelflyt
  • Datahåndtering  

Kontakt oss: clinicaltrialoffice@ous-hf.no