Ledige stillinger

Spesialrådgiver klinisk forskning

Det utlyses en fast stilling som spesialrådgiver ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling, AKB. Vi søker nå etter en seniorrådgiver, som vil få en sentral rolle i utviklingen av klinisk forskning ved AKB, inkludert det nye forskningssenteret. 

Arbeidsoppgaver vil inkluderer deltakelse i strategisk utvikling av vår virksomhet, samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere, oppstart og koordinering av prioriterte kliniske studier samt bidrag til utarbeidelse av forskningsprotokoller og søknader. 

Les mer om stillingen på webcruiter

Enhetsleder for studiesykepleiere

Avdelingen søker enhetsleder for studiesykepleiere. Enheten tilhører Seksjon for klinisk kreftforskning, som har om lag 60 ansatte bestående av enhetsledere, leger, studiesykepleiere, forskningskoordinatorer og sekretær. Enhetsleder vil ha personalansvar for studiesykepleierne (30-40 ansatte). Seksjonen er lokalisert ved Radiumhospitalet og Ullevål og inkluderer Utprøvingsenheten, som er landets største enhet for tidlig-fase studier. 

Enhetslederen vil ha en sentral rolle i utviklingen av klinisk kreftforskning ved sykehuset, inkludert det nye forskningssenteret. Våre sykepleiere driver studier innen alle kreftformer/fagseksjoner ved AKB og har en nøkkelfunksjon i kliniske kreftstudier. Det er av stor betydning at enhetslederen kan bidra til et høyt faglig nivå, effektiv drift og god gjennomføringskraft, samt ivareta rekruttering og arbeidsmiljø. 

Les mer om stillingen på webcruiter

Er du interessert i jobbmuligheter hos oss kan du ta kontakt med:

Enhetsleder for studiesykepleiere Nina Langberg på tlf: 46 93 54 58 eller email: uxnigb@ous-hf.no 

Enhetsleder for forskningssekretariatet Kirsten Hagene på tlf: 99 29 32 73 eller email: kihage@ous-hf.no