Ledige stillinger

Forskningskoordinator

Vi søker nå etter 3 forskningskoordinatorer i 3-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingene vil ha som hovedoppgave å koordinere oppstart og godkjenninger av kliniske studier som skal gjennomføres ved Avdeling for kreftbehandling og via Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling (MATRIX).

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå med administrasjon av kliniske studier
  • Utarbeidelse av søknader, budsjett, protokoller og rapporter i henhold til Good Clinical Practice (GCP) og gjeldende lover og forskrifter
  • Koordinering mellom studieteam, involverte avdelinger, legemiddelfirma og Inven2
  • Koordinering av multisenterstudier (flere sykehus i inn -og utland)
  • Økonomioppfølging

Les mer om stillingene på Finn.no

Er du interessert i jobbmuligheter hos oss kan du ta kontakt med:

Enhetsleder for studiesykepleiere Melanie Schulz-Jaavall  på tlf: 94 17 29 71 eller email: melas@ous-hf.no 

Enhetsleder for forskningssekretariatet Kirsten Hagene på tlf: 99 29 32 73 eller email: kihage@ous-hf.no