Nyheter

11 oktober 21

PRO-GLIO - Håper ny studie kan gi svar om protonterapi

Det finnes lite forskning på effekten av protonterapi sammenlignet med vanlig strålebehandling. Snart kan norske hjernekreft-pasienter delta i en studie som forhåpentligvis kan gi noen flere svar.

Intervju med forsker og onkolog Petter Brandal om PRO-GLIO studien som planlegger oppstart ved Oslo universitetssykehus.  

21 september 21

Instagram: kreftforskning_ous

Seksjon for utprøvende kreftbehandling er nå på Instagram! Her kommer vi med nyheter og glimt fra vår hverdag i arbeidet med kliniske studier.

Følg oss @ kreftforskning_ous

21 september 20

Seksjonsleder Jon Amund Kyte intervjuet av Pharma Boardroom 

Oncologist Jon Amund Kyte shares some of the groundbreaking immunotherapy research that he and his team is conducting at Oslo University Hospital. Kyte also explores how Norway can better develop its clinical footprint and what his hopes for the future of experimental cancer treatment in the country are.

15 september 20

BM7PE - Ny studie for tykk- og endetarmskreft åpnet for inklusjon ved OUS, Radiumhospitalet. 

En fase I/II studie med BM7PE immunotoxin gitt til pasienter som har tykk-endetarmskreft med spredning og som ikke tåler standard cellegift behandling.

Les også intervju med Svein Dueland ang. studien: Starter opp pasientstudie på tarmkreftpasienter med spredning