Eggstokkreft

MER-XMT-1536 "UPLIFT"

En fase 1b/2, første-hos-mennesker, doseeskalerings- og ekspansjonsstudie av XMT-1536 hos pasienter med solide svulster som sannsynligvis uttrykker NaPi2b.

Fortsatt utprøving av XMT-1536 (upifitamab-rilsodotin), et antistoff-konjugat rettet mot NaPi2b hos pasienter med platinumresistent høygradig serøs ovarialcancer (UPLIFT kohorten)

Indikasjon: Platinumresistent avansert høygradig serøs eggstokk-, primær bukhinne- eller egglederkreft.

Behandling/medikament: upifitamab-rilsodotin (XMT-1536) er et antistoffkonjugat med antistoff rettet mot NaPi2b konjugert med et cytotoxin. Gis hver 4. uke inntil progresjon eller utolererbar toksisitet.

Behandlingslinje: Residiv etter platina-holdig kjemoterapi. 1-4 tidligere linjer. For krav til tidligere behandling og definisjon av platinumresistens, se flytskjema.

Biomarkør-seleksjon: Nei

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0-1. Ikke hjernemetastaser. Ikke primært platinumresist/refraktær sykdom. Normal organfunksjon, inkl normal bilirubin.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider