Lever- og galleveiskreft

MK7902-012

En fase 3 studie for å evaluere sikkerhet og effekt av lenvatinib sammen med pembrolizumab kombinert med transarteriell kjemoembolisering (TACE) sammenlignet med TACE hos personer med uhelbredelig leverkreft uten spredning

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider