Kolorektalkreft

BM7PE

En fase I/II studie med BM7PE immunotoxin gitt til pasienter som har tykk-endetarmskreft med spredning og som ikke tåler videre cellegift behandling, eller hvor etablert behandling ikke virker.

Linker: OUS nettsider

BREAKWATER

En åpen, multisenter, randomisert studie i fase 3 av førstelinjes enkorafenib pluss cetuksimab med eller uten kjemoterapi kontra behandlingsstandard med sikkerhetsinnføring av enkorafenib og cetuksimab pluss kjemoterapi hos deltakere med metastatisk kolorektalkreft med BRAF V600E-mutasjon

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

EVIDENT

An open-label single arm interventional phase 2 study to investigate outcome of individualized treatment based on pharmacogenomic profiling and ex vivo drug sensitivity testing of patient-derived organoids in patients with metastatic colorectal cancer

Linker: OUS nettsider

MK4280A-007

A Phase 3 study of MK-4280A [co-formulated favezelimab (MK-4280) plus pembrolizumab (MK-3475)] Versus Standard of Care in Previously Treated Metastatic PD-L1 positive Colorectal Cancer

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

PelvEX II

Randomisert studie med kjemoterapi og kjemoradioterapi versus kjemoradioterapi før kirurgi ved lokalt tilbakefall av endetarmskreft

Linker:ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider