Kolorektalkreft

BM7PE

En fase I/II studie med BM7PE immunotoxin gitt til pasienter som har tykk-endetarmskreft med spredning og som ikke tåler videre cellegift behandling, eller hvor etablert behandling ikke virker.

Linker: OUS nettsider

CA209-8HW

Fase 3 studie med Nivolumab alene eller nivolumab i kombinasjon med Ipilimumab, eller cellegiftbehandling, til pasienter med kolorektal kreft med spredning og høy mikrosatelitt instabilitet (MSI-H)

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider