Lymfom

 

AERN

Abskopal effekt av radioterapi og Nivolumab ved anti-PD-1 behandlet residiv av klassisk Hodgkin lymfom.

Linker: ClinicalTrials.gov

ALTAMIRA

Acalabrutinib og Rituximab i eldre pasienter med ubehandlet mantelcellelymfom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

GCT3013-02

Studie av sikkerhet og effekt av epcoritamab i kombinasjon med andre legemidler til standardbehandling hos personer med non-Hodgkin B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

GCT3013-05

En randomisert, åpen fase 3-studie av epcoritamab vs. undersøkerens valg av kjemoterapi ved residiv/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

POLAR BEAR

En randomisert, multisenter-, fase III-studie som sammenlikner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP+polatuzumab vedotin for patienter med diffust storcellet Bcellslymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

TED16364

Første studie på mennesker for å undersøke økende doser av legemidlet SAR442257 hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft – effekt på sikkerhet, virkning på kreftsykdommen og andre egenskaper.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider