Mage-, magesekk- og spiserørskreft

EORTC 1707 VESTIGE

Postoperativ immunterapi hos pasienter med resesert ventrikkelkreft etter preoperativ kjemoterapi med høy risiko for tilbakefall (N+ og /eller R1) – en åpen, randomisert, kontrollert fase 2-studie

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

FAKT

Fysisk aktivitet under kreftbehandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INTENSE

Irinotecan-basert triplett (FOLFOXIRI) kjemoterapi som cellegift behandling før og etter operasjon for kreft i magesekken og overgang mellom spiserør og magesekken

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NEEDS

En sammenligning av to ulike behandlingsalternativer (stråling og cellegift etterfulgt av operasjon versus stråling og cellegift og operasjon senere ved behov) ved plateepitelkreft i spiserøret.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider