Testikkelkreft

SWENOTECA ABC

En randomisert fase 3 studie som sammenligner adjuvant karboplatin og BEP ved testikkelkreft av typen seminom uten spredning

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider